ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΦΛΩ Ε.Π.Ε.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

2385031041

info@bioflo.gr